Workshops voor docenten

Ik krijg steeds vaker de vraag of ik een bijdrage kan leveren aan een studiedag. En dat kan ik zeker! Persoonlijk vond ik de studiedagen heel vaak nutteloos als LO-docent. Het sloot vaak niet aan bij mijn vak en datgene waar ik tegenaan liep. Dit heeft ervoor gezorgd dat al mijn workshops geschikt zijn voor álle docenten en mentoren. Mijn workshops gaan namelijk over de docent zelf! Motivatieproblematiek bij leerlingen kan je alleen aanpakken als je eerst bij jezelf begint. Welke invloed heb jij wel en niet? Mijn workshops zijn praktisch! Alles gaat over de dagelijkse praktijk van de deelnemers, hun eigen casussen én na een korte uitleg van mij gaan ze met elkaar aan de slag. Met het doel en resultaat dat ze niet alleen theorie krijgen, maar het ook echt daadwerkelijk leren te DOEN! Deze workshops vormen samen een geheel, heeft de school belangstelling in alle 4 de workshops, kies dan voor de verdiepende docententraining. Daar zit namelijk ook een online academie bij waar alle informatie ook terug te vinden is, vele mentorlessen en opdrachten voor leerlingen, een implementatieplan per docent en nog veel meer. 

workshop voor leerlingen

Keuze uit 4 workshops
Duur: 3 uur
Kosten: €1500 (excl btw)
Groep: max. 15 docenten/mentoren
Locatie: Op de school zelf

Tip: Koppel er ook een bijeenkomst voor ouders aan, zodat ze thuis ook optimaal kunnen helpen de verandering door te zetten.

Workshop 1: praten met in plaats van tégen de leerling

Als ik docenten vraag wat ze graag willen leren over het motiveren van leerlingen zeggen ze meestal: gesprekstechnieken. Inmiddels weet ik dat er andere zaken minstens zo belangrijk zijn om de leerlingen te kunnen motiveren, misschien zelfs wel belangrijker! In deze module neem ik je mee in een aantal facetten die van belang zijn om bij de kern van de problematiek te kunnen komen.

Ik ben ervan overtuigd dat alleen gesprekstechnieken niet genoeg is om motivatieproblematiek aan te pakken. Twee andere factoren die heel bepalend zijn bij het wel/niet motiveren van leerlingen zijn bijvoorbeeld mindset en positief contact/verbinding.

Soms zijn bepaalde inzichten confronterend en kan bepaalde informatie echt even bij je binnen komen. Besef op die momenten dat dát jou juist kan helpen om de gewenste veranderingen te kunnen creëren. Het gaat niet om goed/fout, maar om inzicht, bewustwording én daarna doen wat je mag gaan doen om het gewenste resultaat te behalen. Vaak maken we een denkbeeldige foto van de leerlingen/personen waar we mee worstelen, we willen een verandering teweeg brengen bij die groep. Maar we vergeten onszelf ook op de foto te zetten. Wij hebben zelf (vaak ook onbewust) heel veel invloed op het gedrag van de leerlingen (en ouders).

Doelen van deze workshop:

 • Met de leerling in gesprek gaan vanuit een open en toegankelijke houding, zodat je eenvoudiger en sneller de oorzaak van de problematiek kan achterhalen.

 • Je kan vanuit een open houding (zonder oordeel) luisteren en reageren. Je bent oprecht nieuwsgierig.

 • Je kan de leerling échte vragen stellen.

 • Je hebt oog en aandacht voor de verschillende perspectieven in een gesprek.

Feedback van docenten

Workshop 2: Herkennen en aanpakken van motivatieproblematiek, faalangst, uitstelgedrag, concentratieproblemen en perfectionisme

Motivatieproblematiek is een ingewikkeld thema omdat het met heel veel factoren te maken heeft. Het belangrijk om te begrijpen hoe motivatie(problematiek) werkt. De problematiek komt ook bij elke leerling weer op een andere manier tot uiting, de een krijgt moeite met zijn concentratie, de ander wil alles goed doen, weer een ander schuift alles wat hij moet doen steeds vooruit en weer een ander is vooral bezig met het voorkomen van fouten maken. Kortom je komt veel soorten problemen en worstelingen tegen in de klas, soms weet je niet meer wat je als docent eraan kan doen. “Het lijkt wel of er tegenwoordig met elke leerling wel iets is” hoor ik docenten regelmatig zeggen. Het voelt dan ook vaak als een onmogelijke opgave om alle leerlingen datgene te bieden wat ze nodig hebben, je hebt immers een klas vol!

En toch hebben al deze gevolgen in de kern vaak dezelfde oorzaak. Er is een duidelijke rode draad bij al deze problemen. Daarom is het zo waardevol om te beseffen dat er een aantal onderliggende problemen bij veel leerlingen hetzelfde zijn. Als je weet welke dat zijn en hoe je daarmee om kan gaan als docent, wordt het heel wat overzichtelijker.

Het is belangrijk om te beseffen dat een docent het motivatieprobleem niet in zijn eentje hoeft en kan oplossen, je kan alleen meedenken en begeleiden. Samen met de leerling en ouders kan je uitzoeken wat de oorzaak is, wat werkt bij deze leerling en wat niet. Het is een proces wat jullie als team met elkaar kunnen aanpakken. Iedereen moet hier zijn verantwoordelijkheid pakken, anders wordt het lastig om tot een aanpak te komen. Je hebt elkaar echt nodig (daar gaan we in module 5 dieper op in).

In deze workshop gaan we de overeenkomsten en verschillen tussen faalangst, motivatieproblematiek, uitstelgedrag, perfectionisme en concentratieproblematiek onder de loep nemen. En uiteraard wat je als docent kan doen om de leerlingen met deze uitdagingen effectief en op een ondersteunende manier kan begeleiden.

 

Doel van deze workshop:

 • Je signaleert tijdig de motivatieproblematiek, zoekt samen met de ouders en leerling uit wat de oorzaak van de problematiek is en pakt de problematiek bij de kern aan.

 • Je herkent in een vroeg stadium de motivatieproblematiek bij leerlingen.

 • Je kan in samenwerking met ouders en leerling de oorzaak van de motivatieproblematiek achterhalen.

 • Je kan groeitaal toepassen in de praktijk om leerlingen te helpen met het ontwikkelen van een groeimindset.

Workshop 3: Leerlingen meer zelfverantwoordelijk maken

Het is belangrijk voor het ontwikkelen van motivatie dat de leerlingen beseffen hoe ze invloed kunnen uitoefenen op hun eigen gedachten, gevoelens, gedrag, proces en daarmee ook op hun resultaten en leven. Het vergoten van het eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid.

Als je niet weet wat je kan doen en hoe je dat kan doen, doe je al snel niks en ervaar je geen eigenaarschap. En als je geen eigenaarschap ervaart, is het verantwoordelijkheidsgevoel ook ver te zoeken.

Zodra leerlingen bewust zijn van het feit dat ze altijd invloed hebben op wat ze doen en hoe ze iets doen, kunnen ze ook makkelijker omgaan met tegenslagen, hobbels en kuilen. Kortom het vergoot de flexibiliteit en veerkracht in hun leven, waardoor ze zich ook staande kunnen houden bij tegenslagen en moeilijke momenten.

Kortom we willen leerlingen leren bewuste keuzes te maken en tegelijk de gevolgen van hun keuzes te laten ervaren. Soms heeft dit leuke en soms minder leuke gevolgen. Hoe je leerlingen hierbij kan begeleiden en coachen leer je in deze workshop.

Doel van deze workshop:

 • De leerling begeleiden bij het ontwikkelen van meer zelfverantwoordelijkheid en eigenaarschap, zodat hij zichzelf beter leert managen en bewuste keuzes leert maken.

 • Je kan de leerlingen ondersteunende feedback geven

 • Je kan de leerling actief betrekken en tegelijkertijd ruimte geven om van zijn fouten te leren

 • Je begeleidt de leerlingen om bereik- en ontwikkeldoelen te formuleren en na te streven

Workshop 4: De ouderbetrokkenheid vergroten

Het aanpakken van motivatieproblematiek kan je als docent nooit alleen aanpakken, je hebt de ouders en leerling daarbij nodig. Dit klinkt makkelijker dan het soms is. Niet elke ouder is even goed bereikbaar, spreekt de Nederlandse taal of zit met school op één lijn. Om die reden gaan we in deze workshop dieper in op het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de schooltijd van de leerlingen. Het zorgt voor betere schoolresultaten en een groter welbevinden. Het is hierbij goed om te beseffen dat ouderbetrokkenheid over het gedrag van ouders thuis gaat. Hoe stellen de ouders zich op tegenover hun kind voor wat betreft huiswerk, cijfers, toetsen, maar ook interesses en wat hun kind bezighoudt.

Wist je al dat als de school vooral contact met ouders heeft als het niet goed gaat met het gedrag en/of de resultaten, dat dat een negatief effect heeft op de leerling? Ouders worden dan namelijk in een controlerende en sturende rol geduwd. Hierdoor gaan ouders vaak teveel pushen, controleren, worden ze prestatiegericht. Doordat ouders dan vaak vooral tégen hun kind praten, verliezen ze het échte contact.

Het is aan te raden om vanaf dag één aan de relatie met ouders te werken, zodat áls het een keer wat minder goed gaat, dat er al een vertrouwensband is opgebouwd. Dan kan je als school samen met de ouders kijken wat de oorzaak is en wat er nodig is om de leerling te helpen.

We gaan in deze workshop aan de slag met hoe je ouders positief betrekt als school én hoe je om kan gaan met lastig oudergedrag. Achter elk gedrag zit een oorzaak én boodschap. Zodra je dat weet, kan je makkelijker vanuit rust en vertrouwen reageren. Vanuit deze houding kan je ouders erkenning en vertrouwen geven. Samen de zoektocht aangaan naar de oorzaak van de problematiek van hun kind. Wie kan wat doen om de leerling te ondersteunen? Een duidelijke rol-en taakverdeling is belangrijk hierbij.

Doel van deze workshop:

 • Het vergroten van de ouderbetrokkenheid door vanaf het begin van het schooljaar een vertrouwensrelatie met ouders op te bouwen. Ouders en school werken samen om de leerling optimaal te kunnen ondersteunen op een positieve en effectieve manier.

 • Je hebt oog voor het feit dat de leerling en ouders onderdeel zijn van een familiesysteem.

 • Je zoekt samen met ouders en leerling uit wat de leerling thuis en op school nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

 • Je kan bij moeilijke gesprekken in contact blijven met de ouders door ze erkenning te geven.

Meer weten? Neem contact op!