Aan de slag met ouders, docenten én leerlingen

All-in-pakket: Motivatieproblematiek aanpakken

Leerlingen die hun huiswerk niet maken, vele onvoldoendes halen, niet aan het werk te krijgen zijn…

Het is de dagelijkse uitdaging waar de docenten mee te maken hebben. Het zorgt ervoor dat ze gaan twijfelen aan hun eigen capaciteiten, ze gaan steeds harder werken maar het resultaat laat te wensen over. Hun passie en gedrevenheid wordt steeds vaker overschaduwd door het gevoel van machteloosheid, vermoeidheid, frustratie en irritatie. Ze vragen zich steeds vaker af of ze dit werk nog wel leuk vinden…

Docenten voelen een grote verantwoordelijkheid voor de resultaten van de leerlingen, maar ze merken ook dat ze die motivatieproblematiek niet in hun eentje kunnen aanpakken. Soms voelt het alsof de schoolleiding dat wel van ze verwacht. De docenten voelen zich er onzeker door en gaan wijzen naar de ouders, schoolleiding en leerlingen. Er ontwikkelen door deze onzekerheid steeds meer oordelen over leerlingen en hun ouders. Er wordt geklaagd in de personeelskamer en tijdens rapportvergaderingen. Dit doet de sfeer in school, in de klas en tijdens oudergesprekken geen goed. Ouders en school komen steeds vaker tegenover elkaar te staan. Uiteindelijk is de leerling de dupe hiervan. “Als de ouders nou eens naar zichzelf kijken en meer betrokkenheid tonen, dan zal er veel positief veranderen….”

Terwijl veel docenten met het bovenstaande worstelen, worstelen de ouders met grotendeels dezelfde problematiek. Waarom doet hun kind niks aan school? Ze proberen hun kind te stimuleren en motiveren om alles eruit te halen wat erin zit, maar het eindigt elke keer opnieuw in ruzie, geschreeuw en veel spanningen. Hun kind klaagt over het gedrag van de docenten, de moeilijke toetsen, de hoeveelheid huiswerk en de prestatiedruk. Ouders voelen zich machteloos in het geheel en weten niet meer wat ze kunnen doen…uit wanhoop worden ze boos op de school. Het is toch zeker hún taak en werk om hun kind vooruit te helpen?  “De docenten lijken geen oog meer te hebben voor een passende aanpak voor het individu” geven ouders aan. “Als docenten nou eens wat positiever zijn tegen de leerlingen, ze vooruit helpen in plaats van zo negatief te doen, dan zou mijn kind veel beter presteren”

ouderavond ouderraad

Wat: All-in-pakket
Wanneer: één schooljaar lang
Tijd: In overleg
Wie: max.30 docenten en 5 klassen
Doel:
Samen met docenten, ouders en leerlingen van één afdeling de motivatieproblematiek bij de kern aanpakken op een effectieve, positieve en ondersteunende manier.
Doelgroep: Docenten, ouders en leerlingen
Prijs: €2000 per maand (excl btw)

De leerlingen willen graag goed presteren. Ze willen hun ouders trots maken. Ze doen hun best, maar de onvoldoendes blijven maar komen…dat is zo frustrerend. “Of ik nou wel of niet leer, ik haal toch alleen maar onvoldoendes. En dan zeggen mijn ouders dat ik veel te weinig doe en de docenten dat ik het jaar zo niet ga redden….”. Ze stoppen met werken, want dan kunnen ze altijd zeggen “ik kan het wel hoor, maar ik heb gewoon niks gedaan”. Dat is veiliger dan te moeten zeggen dat ze keihard hebben gewerkt, maar het niet voor elkaar hebben gekregen. 

Ondertussen krijgen ze op school steeds vaker negatieve aandacht van docenten en thuis krijgen ze ook hun ouders nog over zich heen….Hun eigenwaarde krijgt aardig wat deuken, doordat er vooral wordt gezegd wat er allemaal niet lukt….”Ziet dan niemand dat ik wel wil, maar het gewoonweg niet voor elkaar krijg? Deden mijn ouders en docenten nou maar eens wat positiever, hadden ze maar wat meer vertrouwen in mij, dat zou mij zoveel meer helpen dan dit…”

 Motivatieproblematiek aanpakken kan alleen als de school, ouder en leerling samenwerken. Deze samenwerking begint bij het begrijpen van de verschillende perspectieven. De docent, ouders en leerling hebben allemaal hun eigen kijk op de situatie, ze kijken naar hetzelfde maar zien wat anders. Zodra ze van elkaar weten hoe het voor ieder van hun is dat de leerling bijvoorbeeld onvoldoendes haalt, kunnen ze elkaars gedrag beter begrijpen. Dit zorgt ervoor dat er écht contact, begrip en een samenwerking kan ontstaan.  Dit is de basis om gedurende het schooljaar vanuit vertrouwen met elkaar de leerling effectief te ondersteunen v.w.b. zijn persoonlijke ontwikkeling. Er ontstaat duidelijkheid over ieder zijn verantwoordelijkheid in het geheel.

Deze samenwerking zorgt voor korte lijntjes. Ouders en school kunnen elkaar goed op de hoogte houden over het leerproces, zodat ze op elkaar kunnen aansluiten. Deze gezamenlijke aanpak zorgt voor een positieve en effectieve ondersteuning van de leerling. Dat doet veel goeds voor het vertrouwen,  het gedrag, de werkhouding én motivatie van de leerling!


Om dit voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk dat ouders, leerlingen én docenten leren hoe ze motivatieproblematiek tijdig kunnen herkennen én positief aan kunnen pakken. Dan is de cirkel rond! Gaat het even wat minder goed? Dan is de vertrouwensband die docent, ouders en leerling inmiddels hebben opgebouwd zó waardevol. Er wordt niet meer alleen naar huis gebeld als het niet goed gaat, maar er was al contact en vertrouwen opgebouwd toen er nog niks aan de hand was. Het contact is er niet om een leerling terecht te wijzen of ouders in een controlerende rol te drukken, maar om optimale begeleiden te kunnen bieden gedurende het schooljaar. Samen met ouders en school af te stemmen wat er goed gaat, mis gaat en wat wie kan doen om hem weer op het juiste spoor te krijgen. Gedeelde verantwoordelijkheid.

Wil je als school de motivatieproblematiek samen met de docenten, leerlingen én ouders bij de kern aanpakken? De ouderbetrokkenheid effectief vergroten? Het eigenaarschap van de docent, ouders én leerling vergroten?  Ervoor zorgen dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid ziet, voelt en pakt? Dat er mét in plaats van over en tegen elkaar wordt gepraat? Dat docenten oordeelloos kunnen luisteren naar ouders en leerling? Dat ouders en docent op een positieve manier contact hebben? En dat de leerling zich gezien, gehoord en serieus genomen voelt, zodat het zelfvertrouwen én de motivatie groeien?  Dit allemaal samen zal de sfeer én cijfers positief beïnvloeden! Willen jullie de motivatieproblematiek, lage resultaten en lastig gedrag dit schooljaar nou eens écht grondig aanpakken met elkaar?

Dan heb ik nu een compleet aanbod voor jouw school: een all-in-pakket wat aan de slag gaat met de ouders, docenten én leerlingen. Alle neuzen dezelfde kant op. 

 

Dit pakket bestaat uit de onderstaande activiteiten:

  1. Interactieve ouderavond “Positief motiveren doe je zo!” (t.w.v. €649)
  2. Interactieve presentatie voor álle docenten “Motivatieproblematiek in het onderwijs”  (t.w.v. €649)
  3. Verdiepende docententraining “Motivatieproblematiek aanpakken” voor 2 groepen van 15 docenten (t.w.v. €13898)
  4. Online academie met alle informatie d.m.v filmpjes voor docenten om op terug te vallen het hele schooljaar (t.w.v. €2500)
  5. Kant en klare mentorlessen waar de mentoren met de klas mee aan de slag kunnen (t.w.v. €1500)
  6. Een jaar lang toegang tot het online ouderprogramma “Positief motiveren doe je zo!”  voor ouders  (t.w.v. €5000)
  7. Het magazine Puber voor de aanwezige ouders op de ouderavond (zolang de voorraad strekt) (t.w.v. €100 bij 100 ouders)
  8. Mentorles voor 5 klassen: Motivatieproblematiek is een gevolg, geen oorzaak  (t.w.v. €3745)
  9. Motivatieboost workshop voor twee groepen van max. 8 leerlingen  (t.w.v. €1098)
  10. Een schooljaar lang de mogelijkheid om tien uur aan 1:1 gesprekken met docenten en/of leerlingen in te plannen (t.w.v. €1970)

 Kosten:

In 1x betalen: €20.000
of in 5 termijnen van €5.000

                                                               

Meer weten? Neem contact op