Voor alle docenten en mentoren in het voortgezet onderwijs

Hoe krijg je leerlingen weer gemotiveerd voor school?

Moedeloos word je ervan; die hele rij onvoldoendes die een van jouw leerlingen op zijn lijst heeft staan. “Als hij/zij nou eens wat meer inzet zou tonen, de brains zijn er wel, maar hij/zij gebruikt ze niet.” Of die leerling die altijd te laat komt. “Die mag zich ’s ochtends vroeg melden. Dan leert ie het wel af.” 

Geloof mij: niet alleen de docenten en ouders worden hier moedeloos van: de leerling zelf net zo. Die wil dit ook niet, maar weet niet wat hij/zij kan doen om de oorzaak van dit alles aan te pakken. Sterker nog, ze weten helemaal niet waardoor het steeds mis gaat! Daardoor ontwikkelen ze een negatief zelfbeeld en door de negatieve reacties die ze dagelijks van hun omgeving op hun gedrag en resultaten krijgen, worden ze voor hun gevoel steeds weer bevestigd in hun niks-kunnen en dom zijn.

De leerling kan dit niet alleen, maar de docenten en ouders ook niet. Ze hebben elkaar nodig om de problemen bij de kern aan te pakken.

Om de oorzaak te vinden en de omslag te maken heeft de leerling de ouders én de docenten nodig. Ik help je graag het verschil te maken in de klas en in de gezinnen. We kennen allemaal te welbekende driehoek van ouders-school-leerling. Helaas wordt er in de praktijk niet vaak naar gehandeld. Niet omdat ze het niet willen, maar omdat ze niet weten HOE. Deze driehoek help ik graag weer stevig neer te zetten met de school en ouders, zodat iedereen weer samen zal werken in het belang van de leerling. Met het gevolg dat de leerling zich gezien, gehoord en serieus genomen voelt. Dat zorgt voor meer zelfvertrouwen en motivatie. 

Laten we met elkaar streven onnodig afstromen van niveau, doubleren en zakken voor het eindexamen te voorkomen. 

Marieke heeft al samengewerkt met de volgende scholen en organisaties:

Ik werk bij voorkeur met onderstaande pakketten. De reden hiervoor is dat ik uit ervaring weet dat je meer bereikt met elkaar als je voor langere tijd structureel aan dit thema werkt. Een losse ouderavond, presentatie of studiedag zijn in het moment interessant en motiverend. Maar de volgende dag komen ouders en docenten weer in de ratrace van de dagelijkse praktijk terecht en word het geleerde niet in de praktijk toegepast. En dat is zonde van de tijd, energie en het geld. Als je echt de motivatieproblematiek wilt aanpakken als school kies je voor kwaliteit. Door samen een traject aan te gaan werk je een bepaalde periode consequent aan het thema, oefen je in praktijk, ga je reflecteren en groeien. Zo voer je stapsgewijs in kleine stappen de nieuwe gewoontes in, zodat er een blijvend effect en resultaat ontstaat. Zowel op school als in de gezinnen.

ouderavond ouderraad

Pakket 1: De ouderbetrokkenheid vergroten

Zou je willen dat ouders meer betrokken zijn bij school(werk), zodat dat de gewenste resultaten oplevert bij hun tiener? Wil je voorkomen dat jullie juist tegenover elkaar komen te staan en vervelende gesprekken moeten voeren? Ouders zijn 24/7 de coach van hun kind. Ze zijn daardoor onmisbaar en ontzettend belangrijk in het aanpakken van motivatieproblematiek bij leerlingen. De ouders leren tijdens de ouderavond en cursus hoe motivatieproblematiek ontstaat en wat hun rol in het aanpakken van deze problematiek kan zijn.

Pakket 2: Motivatieproblematiek aanpakken in de klas, voor docenten.

De docenten hebben dagelijks te maken met de motivatieproblematiek van leerlingen in de klas. De apathische en onverschillige houding van sommige leerlingen kan docenten echt tot wanhoop drijven af en toe. De leerlingen maken vaak geen huiswerk en de tegenvallende resultaten lijkt hun niks te doen. Maar is dat ook echt zo? Welke rol en invloed heb je als docent als het gaat om het aanpakken van dit gedrag? Een presentatie voor alle docenten. Een training met verdieping voor docenten die daar behoefte aan hebben.
Team Magazine 'Puber!'. Foto: Gerrit de Heus

Pakket 3: Het meest complete pakket voor ouders én docenten

Scholen die de motivatieproblematiek willen aanpakken in samenwerking met de ouders, docenten én leerlingen kunnen het beste voor dit complete pakket gaan. De docenten en ouders doorlopen tegelijk een (apart) programma over wat hun aandeel en rol is bij het ontstaan en aanpakken van motivatieproblematiek. Dit zorgt voor een goede samenwerking tussen ouders, school en leerling. De welbekende driehoek die ontzettend belangrijk is zal met behulp van dit pakket stevig worden neergezet én nageleefd.

Marieke weet in een 1.5 uur durende plenaire bijeenkomst ouders te helpen met handvatten als het gaat om ondersteuning en sturing van hun kind. Dit doet ze op een boeiende en interactieve manier. Ouders krijgen inzichten in wat er met leerlingen/pubers gebeurt door ze op een bepaalde manier te benaderen. Situaties die ze beschrijft zijn heel herkenbaar voor ouders en dat spreekt zo aan.

Ramon Vleerlaag

Afdelingsleider leerjaar 2, Leonardo Da Vinci College Leiden

Marieke is degelijk, betrouwbaar, analytisch en heeft kennis van zaken. Kan processen op verschillende niveaus doorgronden. Marieke kijkt wat goed is voor het team, de leerling en/of het individu.

JOYCE DE GRAND
Directeur Montessori Lyceum Oostpoort

Marieke heeft op kundige wijze het onderwijsteam getraind op het gebied van motivatieproblematiek bij tieners. De combinatie van haar kennis, haar enthousiasme en de manier waarop ze de training heeft vormgegeven werkt erg aanstekelig, maakt nieuwsgierig en zorgt ervoor dat je geboeid blijft participeren. Het team was erg blij met de training en we raden Marieke dan ook zeker aan!

Lennert Duindam

Directeur Internationale Schakelklas (ISK) Duin- en Bollenstreek

Geregistreerd coach bij: