Motivatieproblematiek is een gevolg,

geen oorzaak

Ze bestaan niet: pubers die graag te laat op school komen, of die niks geven om de zoveelste onvoldoende. Waarom ze dan zo ongemotiveerd zijn? Omdat ze niet weten hoe ze moeten omgaan met de oorzaak van hun gedrag. Sterker nog, vaak weten ze zelf niet eens wat de oorzaak is. Daarom leer ik docenten en ouders om met de tieners in gesprek te gaan, om met z’n drieën de oorzaak te achterhalen en een oplossing te vinden. Zo kunnen we met z’n allen onnodig doubleren, afstromen of zakken voor het eindexamen voorkomen.

Het motivatiemisverstand

Ik ben Marieke Ringrose, motivatie expert voor tieners, ouders en docenten. Tijdens de 18 jaar dat ik in het voortgezet onderwijs werkte, heb ik ontzettend veel leerlingen gesproken die makkelijk als ‘probleemgeval’ werden bestempeld. Ze wilden gewoon niet. Toch? Ik ontdekte dat onze tieners juist wél willen, maar zelf niet weten hoe. En als je dan op school én thuis ook nog te horen krijgt dat  je het makkelijk kan, maar dat je gewoon te weinig doet, slaat de frustratie pas echt toe. Bij veel tieners voelt niks doen dan vaak veiliger dan keihard werken en de kans hebben dat je faalt….

Meer positiviteit, contact én motivatie

Dat wil ik veranderen. Als leerlingen, ouders en docenten opnieuw met elkaar in contact komen en samen ontdekken wat de knelpunten zijn en welke andere manieren kunnen worden uitgeprobeerd, ontstaat er meer begrip voor elkaar en meer rust thuis en in de klas. Dan kan elke leerling op zijn of haar manier groeien en zichzelf ontwikkelen. Je zal zien dat dat ‘probleemgeval’ wel wil en zelfs een van de leukste leerlingen is! Zodra je de leerling ziet, hoort en serieus neemt verandert er heel veel.

Trainingen voor ouders en docenten

Om een zo groot mogelijke groep tieners te kunnen helpen, ontwikkelde ik verschillende programma’s voor ouders en docenten. De informatie en de oefeningen die tijdens deze programma’s worden aangeboden kunnen thuis en in de klas direct worden toegepast. Ik vind het belangrijk dat hulpverlening én begeleiding voor élk gezin mogelijk is, daarom richt ik mij vooral op samenwerkingen met scholen. Zo kunnen álle leerlingen en ouders de nodige begeleiding krijgen op een laagdrempelige manier.

motivatieproblematiek

Marieke heeft inmiddels met scholen door heel Nederland samengewerkt:

Vorig schooljaar een goede thema-avond over motivatie georganiseerd met Marieke als spreker. Vooral omdat we merken dat de motivatie bij met name 4 havo leerlingen verder weg lijkt dan andere jaren. Inspirerende interactieve lezing. Veel contact met publiek. Ouders herkennen heel veel van de problematiek en krijgen hier hele praktische handvatten om met hun puber in gesprek te gaan.

De kwaliteiten van Marieke komen hier heel sterk naar boven. Ze doet veel voorwerk voor een bijeenkomt. Vraagt veel feedback en verwerkt alles in de lezing.

Vandaar ook uitgenodigd voor de docenten dit jaar bij de opening van het schooljaar en daar hebben we ook veel positieve feedback gekregen van docenten. Kritische vragen vanuit de docenten worden grondig behandeld en worden echt gehoord. Hier komt de expertise van Marieke duidelijk naar boven. Ze heeft niet alleen een duidelijk verhaal, ze springt heel snel in de problematiek bij een docent en geeft dan van daaruit haar visie op de situatie.

Afspraken maken met Marieke verliep soepel en in gesprek is veel maatwerk mogelijk. Heel energiek in alles wat ze doet. Ze zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Ik ga haar zeker vaker inzetten.

Niels ter Haar

Afdelingsleider havo leerjaar 4 en 5, Het Lyceum Vos

Ik heb een lezing van Marieke kunnen ervaren over het “puberbrein” en ik was zeer geraakt door haar presentatie en haar passie en kennis over pubers. Ik kan haar workshops en lezingen echt van harte aanraden voor mensen die pubers hebben en mensen die bijna pubers hebben!

Mieke Snepvangers

Fotograaf, Mieke Snepvangers fotografie

Marieke heeft tijdens een drukbezochte avond voor ouders in het Fioretti College een inspirerende workshop verzorgd over positief communiceren met pubers. De georganiseerde interactie zorgde voor veel herkenning, saamhorigheid en positieve reacties!

Ron van der Slot

Conrector, Fioretti College Lisse

Marieke is een inspirende spreker die een mooie verbinding maakte met ons docententeam. Ze brengt haar verhaal met veel enthousiasme en geeft concrete voorbeelden uit haar eigen ervaringen.

Dennis Kortekaas

Adjunct-directeur, Fioretti college

Geregistreerd coach bij: